Afnemer

De afnemer is de partij die de betalingsverplichting heeft. Een afnemer kan de betalingsverplichting hebben voor meerdere aansluitingen dit worden leveringsadressen genoemd. De afnemer wordt ook wel contractant genoemd.