Blindenergie

Dit is energie die nodig is om zeer zware machines op te starten. Het is een toeslag die bij grootzakelijke gebruikers gehanteerd kan worden.

  • Wat is blindenergie

Gebruikers van wisselstroom hebben te maken met twee vormen van energie: werkzame energie en blindenergie (ook wel actieve en reactieve energie genoemd). Enkel werkzame energie kan worden omgezet in licht, mechanische of thermische energie, en dus nuttig worden gebruikt. Blindenergie is het deel van de elektriciteit dat nodig is om magnetische en elektrische velden op te bouwen en daardoor het net op spanning houden. Bij een hoge hoeveelheid blindenergie is de capaciteit van het net lager.

  • Berekenwijze
    Netbeheerders compenseren de afname of levering van blindenergie door de uitwisseling van blindenergie te contracteren. Voorheen werd het blindverbuik berekend op basis van de drempel cos φ = 1. Vanaf 3 februari 2009 betaalt u pas wanneer de verhouding tussen het werkelijk afgenomen vermogen (in kW) en het schijnbaar vermogen (kva´s) groter is dan arbeidsfactor 0.85. Voor teruglevering geldt een arbeidsfactor van 0.98.

Bovenstaande houdt in dat blindenergie pas wordt berekend als de hoeveelheid meer is dan 62% van het afgenomen aantal kWh plus 20% van het aantal teruggeleverde kWh. Het tarief voor blindenergie is vastgesteld op € 0,006 per kvarh.