Calorische bovenwaarde

De hoeveelheid energie, aangeduid in MJ, afgerond op drie cijfers achter de komma, die vrijkomt bij de volledige verbranding van één (1)mU(n) Gasinlucht. Wanneer de na de verbranding aanwezige componenten tot de uitgangscondities van temperatuur en druk worden teruggebracht, zijn de 298,15K en een absolute druk van 101,325kPa(1,01325Bar), waar bij de bij de verbranding gevormde waterdamp wordt gecondenseerd.