Commodity prijs

De door grootverbruiker verschuldigde prijs voor de levering van het Gas, uitgedrukt in eurocent/mU(n;35,17), exclusief BTW en/of andere directe of indirecte belastingen en/of heffingen en exclusief kosten van de netbeheerder (aansluit-,transport-en meetkosten uit hoofde van de Aansluit-en Transportovereenkomst), tenzij anders aangegeven in de leveringsovereenkomst.