Compatible verbruik

Het bij grootverbruiker gemeten verbruik van gas, zoals opgegeven door de erkende meetverantwoordelijke, herleid door de Regionale Netbeheerder naar mU(n;35,17)