Connectionfee

Vergoeding in euro per m³(n;35,17) per uur per jaar voor de kosten van de fysieke verbinding tussen het netwerk van de landelijk netbeheerder en de pijpleidingen van afnemer of, indien van toepassing, de pijpleidingen van het aangrenzende netwerk van de regionale netbeheerder. Zoals vastgelegd in de voor het betreffende contractjaar van toepassing zijnde TSC en Gas voorwaarden.