Contract vormen (variabel of vast)

Er zijn verschillende contract vormen zoals variabel en vast. Een vast contract kan voor meerdere jaren gesloten worden tot maximaal 5 jaar. Het gecontracteerde tarief blijft voor de afgesloten periode van kracht.

Een variabel contract kan afgesloten worden voor onbepaalde tijd en kan dus met in acht neming van de opzegtermijn beëindigd worden. Een variabel contract kan ook een contractuele looptijd hebben van 1 jaar.

Het variabele tarief voor kleinzakelijk wordt 2 keer per jaar vastgesteld en voor grootzakelijk 1 keer per kwartaal. Deze tarieven komen tot stand over het gemiddelde tarief van de vorige periode.