Contractscapaciteit

De aan telemetrie grootverbruiker op een bepaald uur ter beschikking gestelde afname van gas per uur in m³(n;35,17), zoals vastgelegd in de leveringsovereenkomst.