Elektriciteit keuzetarief (enkel of dubbel)

Een elektrameter kan een enkel telwerk of een dubbel telwerk hebben. Het enkele telwerk wordt afgerekend op basis van het enkele tarief. Het dubbele telwerk komt het meeste voor en kan ook op basis van het enkele tarief worden afgerekend. In dat geval wordt het dag en nacht verbruik bij elkaar opgeteld. Bij een dubbele meter kan er ook maar één telwerk lopen.

Bij een dubbel telwerk telt Telwerk 1 (meestal) het verbruik in de nacht en Telwerk 2 het dag verbruik.

Het tarief van een dubbeltelwerk is afhankelijk van de regio. Zie regio gebonden elektratarief.

De keuze van enkel of dubbel tarief hangt af van de elektrameter of van het verbruik van de klant.

Groot zakelijke aansluitingen worden bij uitzondering geleverd voor het enkele tarief. In dit geval berekent de leverancier zorgvuldig het enkele tarief op basis van het dubbel tarief aan de hand van de verhouding tussen het dag en nacht verbruik.