Exit fee

Vergoeding in Euro per m³(n;35,17) per uur per jaar voor de kosten van het transport van gas naar het relevante fysieke GOS in het netwerk van de landelijk netbeheerder, zoals vastgesteld in de voor het betreffende contractjaar van toepassing zijnde TSC en Gasvoorwaarden voor GXX-profiel.

Deze kosten worden door de netbeheerder belast aan de leverancier en de leverancier berekent dit door aan de klant. Dit tarief wordt 1 op 1 doorbelast en kan dus buiten beschouwing gelaten worden in de berekening. Deze kosten zijn afhankelijk van het volume en de contractscapaciteit dus wel beoordelen dat deze waarde bij de verschillende leveranciers gelijk zijn.

De prijs voor capaciteitsdiensten wordt berekend op basis van:

  • Je persoonlijke behoefte
  • Het jaarvolume dat verwacht wordt af te nemen
  • De contractcapaciteit.

Zie ook Flexkosten