Garantie van Oorsprong (GVO)

Een installatie van een producent moet aangemeld worden bij CertiQ zodat de opgewekte terug geleverde energie wordt gecertificeerd.
CertiQ is door de overheid aangesteld.
Bij het aanmelden kan de producent zelf de handelaar, die de certificaten digitaal ontvangt, kiezen en afspraken maken.
In een GVO staat waar, wanneer en hoe de energie is opgewekt.
CertiQ boekt de GVO op een digitale account van een handelaar.
De handelaar kan ze weer verkopen aan een andere handelaar.
Handelen en uitgeven gebeurt volgens een internationaal systeem gecontroleerd door de ACM.
Als een leverancier groene stroom wil verkopen dan moeten ze GVO gebruiken door ze af te boeken, ze zijn immers voor éénmalig gebruik.
Bedrijven en (non profit) instellingen kunnen gebruik maken van een SDE+ subsidie
In geval van een subsidiebeschikking stuurt CertiQ informatie naar de subsidieverstrekker RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland)
CertiQ geeft 1 GVO uit per 1.000kwh en een GVO heeft een bepaalde waarde.
De waarde van de GVO is niet vastgesteld en is afhankelijk van het volume en de onderhandelingstechniek van de aanmelder.
De opbrengst van de GVO kan uitgekeerd worden op het account van de eigenaar van het pand, de intermediair of de contractant van het energiecontract.

Er zijn 4 rollen:

 1. Producent.
  U bent producent wanneer u een installatie bezit die duurzame elektriciteit of warmte opwekt of die elektriciteit opwekt uit fossiele bronnen.
 2. Handelaar.
  Een handelaar is een organisatie die handelt in Garanties van Oorsprong of in Disclosure certificaten (voor fossiele opwekking).
 3. Eindgebruiker.
  Een eindgebruiker heeft een account bij CertiQ om bij te houden wat een handelaar namens de eindgebruiker precies aan certificaten afboekt.
 4. Intermediair
  Een intermediair behartigt de belangen van organisaties of personen met duurzame productie-installaties of met installaties die energie opwekken uit fossiele bronnen.