Grijze stroom

Grijze stroom is alle elektriciteit die met behulp van fossiele brandstoffen zoals gas en kolen wordt opgewekt. Bij het opwekken van elektriciteit met behulp van fossiele brandstoffen komen gassen vrij die schadelijk zijn voor het milieu. Ze bevorderen het broeikaseffect (met name door kooldioxide) en de verzuring (met name door zwaveldioxide). Het alternatief voor grijze stroom is groene stroom.