Groene stroom

Groene stroom is elektriciteit die is opgewekt uit milieuvriendelijke bronnen. Het wordt ook wel duurzame stroom, natuurstroom of ecostroom genoemd. Duurzaam betekent dat de energiebron onuitputtelijk is, dat de energie schoon en betrouwbaar is en dat er bij winning en omzetting nauwelijks schadelijke effecten voor het milieu zijn. Voorbeelden van duurzame bronnen zijn windenergie, zonne-energie, biomassa en waterkracht. Leveranciers kunnen via de Garanties van Oorsprong aantonen dat er voor het verkochte stroomverbruik groene stroom is opgewekt. De overheid heeft dit systeem in het leven geroepen om de zekerheid te bieden dat groen ook daadwerkelijk groen is.