Heffingskorting

Om consumenten met een gemiddeld verbruik deels te compenseren is er een heffingskorting over energiebelasting ingevoerd. Deze heffingskorting is een bedrag dat per aansluiting, per jaar wordt verrekend als gedeeltelijke compensatie voor de te betalen energiebelasting. Het bedrag van de heffingskorting wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld, voor een actueel overzicht kunt u terecht bij onze energiebelastingpagina. In tegenstelling tot het EB-tarief is de heffingskorting vanaf 2009 niet meer geïndexeerd wat een lastenverzwaring van ca 15 a 25 euro per gemiddeld huishouden per jaar oplevert. De heffingskorting compenseert de EB over ongeveer 1.500 kWh elektriciteit en 1.000 m3 gas (ongeveer de helft van wat een gemiddeld gezin in Nederland gebruikt). De heffingskorting is uitsluitend van toepassing op elektra kleinzakelijk en wordt verrekend door de elektriciteitsleverancier.

Om in aanmerking te komen voor heffingskorting moet de betreffende aansluiting een verblijfsfunctie hebben. De definitie van verblijfsfunctie is als volgt vastgelegd; “De verblijfsfunctie wordt toegekend als gebouwde objecten zijn aangesloten welke kunnen dienen (al dan niet tijdelijk) als woning of ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf of beroep of anderszins een verblijfsfunctie hebben”.

Met ingang van 1 januari 2010 wordt op deze regel met de complexbepaling een uitzondering gemaakt. Deze complexbepaling houdt in dat er voor elektriciteitsaansluitingen zonder verblijfsfunctie, maar met een aansluitwaarde groter dan 1x6A, een verlaagde heffingskorting van €119,62 excl. btw (€142,35 incl. btw) geldt. Deze uitzondering wordt gemaakt om de extra kosten van het invoeren van het capaciteitstarief per 1 januari 2009 te compenseren voor met name aansluitingen van liften in appartementencomplexen. Voor dit type aansluitingen zijn de netwerkkosten onevenredig gestegen met de invoering van het capaciteitstarief.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een besparing op energiebelasting? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend onderzoek.

    Energiebelasting terugvragen

    Vul uw gegevens in en ontvang binnen 24 uur een reactie.

    Uw gegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.