Leveringstarief gas en elektra

Naast vaste leveringskosten, ook wel vastrecht genoemd, brengt een leverancier de kosten voor het verbruik van elektra en gas in rekening. Dit wordt het leveringstarief genoemd, deze kosten vallen onder de noemer de variabele leveringskosten. Iedere leverancier mag zijn eigen tarief hanteren voor dit leveringstarief.
De hoogte van het leveringstarief wordt bepaald door het moment waarop de energie is ingekocht en de opslag die door de leverancier wordt bepaald.

In 2004 is deze markt vrijgegeven door de overheid. Voor die tijd was de netbeheerder ook de leverancier en er was dus geen concurrentie. KostenCheck richt zich in het besparingsonderzoek dan ook uitsluitend op de verschillen tussen leveranciers. Deze verschillen uitten zich in de prijzen en de voorwaarden.

Voor gas geldt nog een 3e variabele component, de regiotoeslag.