Netbeheerder landelijk

Elektra

TenneT is een landelijke beheerder van het complete hoogspanningstransportnetwerk van 380 en 220kV en is 100% in handen van de staat. De netten van TenneT verbinden alle regionale elektriciteitsnetten en het Europese net met elkaar.

Gas

GasTerra is een afsplitsing van de Nederlandse Gasunie en is verantwoordelijk voor het transport.