Opzegvergoeding of boete

De opzegvergoeding is de boete die in rekening gebracht wordt door de leverancier aan de afnemer indien de afnemer contractbreuk pleegt. De hoogte van de boete is afhankelijk van de afdeling van de leverancier waar de afnemer is ondergebracht.

Particulier

In het onderstaande lijstje staat de boete die per product (elektra en gas) in rekening gebracht wordt als bij de betreffende resterende looptijd het contract tussentijds beëindigd wordt. Loopt het contract;

  • Minder dan 1,5 jaar dan bedraagt de boete maximaal 50 euro per product (elektriciteit of gas)
  • 1,5 tot 2 jaar dan bedraagt de boete maximaal € 75 per product
  • 2 tot 2,5 jaar dan bedraagt de boete maximaal € 100 euro per product
  • Meer dan 2,5 jaar dan is dit € 125 maximaal euro per product

Voor bovenstaande contracten met bepaalde tijd is een boete vastgesteld door de NMa

Klein zakelijk

Opzegvergoeding is maximaal 15% van de resterende waarde van de overeenkomst.

Groot zakelijk

Voor deze categorie zijn geen vaste vergoedingen vastgelegd.
De boetes staan in de voorwaarden en zijn per leverancier verschillend.