Profiel gas

Kleinzakelijk

G1 = aansluitingen gelijk en kleiner dan G6 en < 5.000m3 is profiel G1

G2 – alle overige aansluitingen groter dan G6 en kleiner dan G40 is profiel G2

Bijna alle leveranciers hanteren verschillende tarieven voor G1 en G2.

Grootzakelijk

De grens grootzakelijk was tot 2009 alle aansluitingen met een jaar verbruik meer dan 170.000m3. Na deze datum is een aansluiting grootzakelijk als hij een meter heeft die groter is dan G40. Er wordt door de leverancier onderscheid gemaakt tussen telemetrie en niet telemetrie. Dit uit zich in een verschillende opbouw van het gastarief wat door de leverancier berekend wordt. In geval van telemetrie weet de leverancier exact hoeveel en wanneer de afnemer gas nodig heeft. In het gaval van fysieke meteropname weet de leverancier dat minder goed. Toch is het een belangrijk gegeven voor een leverancier want hij moet op voorhand weten hoeveel hij voor de contractperiode moet inkopen. Om deze reden offreert een leverancier altijd op basis van een bepaalde bandbreedte. Is de afname in de praktijk hoger of lager dan afgesproken dan krijgt de klant een boete.

GKV=Profielgas

De leverancier berekent een commodityprijs + regio toeslag + vaste vergoedingen of vastrecht.
Dit profiel verdwijnt op termijn, is verbruik >170.000 m3, dit was de oude norm voor grootzakelijk.
Proefperiode > G25 en < 170.000 m³ en geen uurlijks op afstand uitleesbare meetinrichting.

G2C = Profielgas

De leverancier berekent een commodityprijs + regio toeslag + vaste vergoedingen of vastrecht.
> G25 en < 170.000 m³ en geen uurlijks op afstand uitleesbare meetinrichting

GXX =Telemetrie = capaciteitstarief

Gastarief:
Het GXX-tarief is lager dan een GKV of een G2C profiel, echter de bijkomende kosten verschillen. Hoe hoger het verbruik des te interessanter wordt het totale gastarief.
De leverancier berekent in geval van GXX een Commodityprijs + Transportkosten + Exit en connectionfee + vaste vergoedingen.
Exit en connectionfee is bijna altijd een vast gegeven dit wordt vastgesteld door Gas Terra, deze kosten worden door de netbeheerder in rekening gebracht.
Het transport van Groningen tot het GOS (gas overslagstation) wordt door de leverancier berekend, is een soort regio toeslag.
Dit transport verschilt per leverancier en is afhankelijk van de uurwaardes en het GUC. Als later blijkt dat dit GUC minder is dan kan de leverancier dit aanpassen nadat de netbeheerder dit aangepast heeft. Het transport van GOS tot de deur wordt door de netbeheerder gefactureerd en is ook afhankelijk van de GUC.
(dit is niet de transportprijs van de netbeheerder die komt in beide gevallen erbij). Bij leveranciers kan verschil zitten in de benaming van de transportprijs, het wordt ook wel servicekosten genoemd of exit en connectionvergoeding. Tijdens het vergelijken van deze grootzakelijke offertes is het zaak je te overtuigen van de gelijkheid in de eindprijs die je aan de klant rapporteert.
GXX is de nieuwe norm voor grootzakelijk en betreft aansluitingen G40 of hoger. Voor GXX zijn uurwaardes nodig of verbruiken per maand. Essent heeft dit niet nodig die schat het in. Andere leveranciers kunnen hier moeilijk over doen.

  • Kosten netbeheerder GKV:

Uitlezen meter € 38,10 p/mnd
Transport onafhankelijk tarief € 18 p/jr
Periodieke vergoeding is € 269 p/jr
Gecontracteerde waarde nvt
Capaciteit afhankelijke tarief voor G100 meter is € 2.295 p/jr

  • Kosten netbeheerder GXX-telemetrie: Transport onafhankelijk tarief € 722 p/jr

Meterhuur en uitlezen € 62,50 p/mnd
Periodieke vergoeding is € 269 p/jr
Gecontracteerde waarde € 22,95 per m3/uur/jr
Capaciteit afhankelijke tarief nvt
Voor GXX zijn uurwaardes nodig of verbruiken per maand.