Uurwaardes

Bij een GXX-profiel voor gas en een telemetrie uitlezing bij elektra zijn uurwaardes nodig om een juiste offerte te kunnen opvragen bij een grootzakelijke afdeling. Deze uurwaardes laten zien hoe de afname zich verhoudt in de tijd. Hoe stabieler, hoe gunstiger het is. Een bakker kan bijvoorbeeld in de laatste week een piek hebben die 2 tot 3 keer zo hoog is dan de rest van het jaar. In dat geval kan het voor elektra gunstig zijn om een aggregaat te gebruiken bij het bakken van de oliebollen en voor gas gunstig zijn om aan spreiding te doen van het gebruik van een gasoven. Deze uurwaardes vertalen zich in gecontracteerd vermogen (zie gecontracteerd vermogen) bij de netbeheerder maar ook als contractscapaciteit bij de leverancier.

Bij de bestaande leverancier kunnen deze uurwaardes opgevraagd worden. Ook kunnen deze gegevens opgevraagd worden bij het meetbedrijf maar daar zijn kosten aan verbonden (bij Stedin, Joulez is dat € 75). Een afnemer kan ook een module aanvragen waarmee hij zelf zijn uurwaardes kan inzien, ook hier zijn maandelijkse kosten aan verbonden (Bij Stedin, Joulez kost dit € 7,50 per maand).

Gas

Iedere leverancier heeft een eigen offertesysteem. Zo heeft Essent een flexibele contractscapaciteit, in de offerte staat dan een contractcapaciteit van bv 65 m3/h en de kosten voor het beschikbaar stellen van deze capaciteit is € 33 p/m3h/jr dus € 2.145. Bij overschrijding betaal je geen € 33 maar € 43 met terugwerkende kracht van het kalenderjaar. Bij Eneco hebben ze een andere berekening bij overschrijding, bij een overschrijding van bv 35m3 is dat € 35 * het aantal uur wat ze eroverheen gaan, dus gaan ze er 100 uur overheen dan is de boete € 3.500. Het is dus zaak om heel goed de historische uurwaardes te beoordelen en de klant bij de vaststelling van deze waarde te betrekken.

Elektra

Bij elektra wordt het verbruiksprofiel in het elektratarief meegenomen dus hoe gelijkmatiger de pieken des te lager de tarieven. Iedere leverancier heeft wel profielen van verschillende branches. Uurwaardes voor elektra zijn pas nodig bij verbruiken vanaf 500.000 kWh.