Verblijfsvergunning

De verblijfsfunctie wordt toegekend als gebouwde objecten zijn aangesloten welke kunnen dienen (al dan niet tijdelijk) als woning of ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf of beroep of anderszins een verblijfsfunctie hebben

Er is sprake van een verblijfsvergunning als het object primair bedoeld is voor woon en werk van mensen. Riool, aanlegsteigers of openbare verlichting is geen verblijf.