Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u alle veelgestelde vragen die wij in de loop der jaren hebben verzameld. Staat uw vraag er niet tussen of is het antwoord u niet helemaal duidelijk? Neem dan gerust contact met ons op.

Alles over de energiemarkt

Hoe werkt de energiemarkt?
De Nederlandse energiemarkt werkt vrij eenvoudig. Stroom wordt opgewekt door energieproducenten in de energiecentrales. De opgewekte stroom wordt vervolgens door netbeheerders getransporteerd naar alle aansluitingen. Op iedere aansluiting wordt het verbruik gemeten door een elektriciteitsmeter die door de netbeheerder is geplaatst. Lees verder
Welke netbeheerders zijn er in Nederland?
Elke netbeheerder heeft een eigen transportnetwerk dat is gebonden aan een bepaalde regio in Nederland. Welke netbeheerder u heeft is dus afhankelijk van uw woonplaats. Het is dan ook niet mogelijk om van netbeheerder te veranderen. Lees verder
Welke energieleveranciers zijn er in Nederland?
Nederland heeft momenteel 39 energieleveranciers. Hier zitten leveranciers tussen die niet zelf energie produceren, maar het inkopen via energieproducenten in Nederland of in het buitenland. Lees verder
Waar wordt energie verhandeld?
Energieleveranciers kopen energie in op de beurs. Er is een beurs voor handel in gas en één voor elektriciteit. Het inkopen van energie kan op de handelsbeurs per dag, of met langetermijncontracten. Lees verder

Alles over energietarieven

Hoe wordt het verbruik van gas aangeduid?
Gas wordt aangeduid in kubieke meter (m3). Gas wordt meestal gebruikt voor het koken en het verwarmen van water voor de centrale verwarming. Centrale verwarming kan ook tot stand komen door stadsverwarming.
Hoe wordt elektriciteit aangeduid?
Elektriciteit wordt aangeduid in kilowatt (kW), in megawatt (MW) of in Gigawatt (GW). Lees verder
Wat is enkel- of dubbeltarief?
Bij het elektratarief wordt er onderscheid gemaakt tussen het enkel- en dubbeltarief. Enkeltarief betekent dat tegen dit tarief al uw energieverbruik wordt afgerekend. Bij dubbeltarief worden er twee tarieven gehanteerd, namelijk voor het verbruik van stroom tijdens daluren en tijdens normaaluren. Lees verder
Wat is voordeliger voor mij, enkeltarief of dubbeltarief?
Is enkel- of dubbeltarief voordeliger? Het hangt af van het dagdeel waarop u de meeste energie gebruikt, welk tarief voor u voordeliger is. Dubbeltarief is voordeliger wanneer u minimaal 40% (Limburg en Noord-Brabant 50%) van uw elektriciteitsverbruik s ’avonds, s ’nachts en in het weekend verbruikt. Met het dubbeltarief betaalt u overdag meer voor uw elektriciteit dan wanneer u enkeltarief heeft. Tijdens de avond- en nachturen betaalt u echter aanzienlijk minder.
Hoe wissel je van dubbeltarief naar enkeltarief?
Als u van dubbeltarief naar enkeltarief wilt, kunt u dit bij uw energieleverancier aangeven. De meter hoeft meestal niet vervangen te worden. In deze situatie vraag u eigenlijk om een nieuw contract, hier hoeft de energieleverancier niet aan mee te werken.
Hoe wissel je van enkeltarief naar dubbeltarief?
Als u enkeltarief heeft, is het meestal zo dat u een energiemeter met een enkel telraam heeft. In dit geval wordt uw energiemeter vervangen voor een meter met een dubbel telraam. U betaalt eenmalig voor de installatiekosten en de administratiekosten. In deze situatie vraag u eigenlijk om een nieuw contract, hier hoeft de energieleverancier niet aan mee te werken.
Wanneer gaan dal- en normaaluren in?
Wanneer de dal- en normaaluren in gaan is afhankelijk van de regio waarin u woont met de daarbij horende netbeheerder. Bijna alle netbeheerders hanteren daluren van 23.00 uur tot 7.00 uur op doordeweekse dagen, in het weekend (vrijdagavond tot maandagochtend) en op erkende feestdagen. In Limburg en Noord-Brabant zijn de daluren van 21.00 uur tot 7.00 uur.
Wat is het verschil in prijs tussen dal- en normaaltarief?
Het prijsverschil tussen dal- en normaaltarief is ongeveer 2 à 3 cent per kWh. Wanneer u gebruikt maakt van dubbeltarief is het dus voordeliger om uw energieverbruik zoveel mogelijk naar de daluren te verplaatsen.
Wat zijn leveringskosten?
De leveringskosten zijn de kosten die de energieleverancier vraagt voor de levering van de energie. Lees verder
Wat zijn variabele leveringskosten?
Variabele leveringskosten zijn de kosten die u betaalt aan uw energieleverancier voor uw gas- en elektriciteitsverbruik. Dit bedrag is exclusief overheidsheffingen en btw.
Wat zijn vaste leveringskosten?
Vaste leveringskosten, ook wel vastrecht genoemd, is een administratief onderdeel van de leveringskosten. In tegenstelling tot de variabele leveringskosten is het een vast bedrag per maand, ongeacht de hoogte van het verbruik. Iedere leverancier mag zijn eigen tarief hanteren voor de vaste leveringskosten. De hoogte bij particulier en kleinzakelijk bedraagt tussen de € 0 en de € 100 per jaar per product. Bij grootzakelijk kan dit variëren van € 0 tot wel € 3.000 per jaar of meer.
Kunnen vaste leveringskosten verschillen per energieleverancier?
Energieleveranciers brengen vaste- en variabele leveringskosten in rekening en bepalen zelf de hoogte van de tarieven. Vaste leveringskosten zijn in tegenstelling tot de variabele leveringskosten een vast bedrag per maand, ongeacht de hoogte van het verbruik. Vaste leveringskosten kunnen per energieleverancier en per contract erg van elkaar verschillen. Wij raden dan ook aan om zowel de vaste als de variabele leveringskosten te vergelijken in onze energievergelijker.
Wat is regiotoeslag?
Regiotoeslag wordt ook wel landelijke transporttoeslag genoemd. Het is een regiosysteem van de Gasunie dat geldt per 1 januari 2005. Dit houdt in dat bedrijven die dichter bij het gaswinningsgebied liggen, een lager gastarief hebben. Gas wordt hoofdzakelijk gewonnen in Groningen. Er zijn 10 gasregio’s die worden aangeduid met cijfers. Energieleveranciers bepalen zelf de hoogte van de regiotoeslag.
Wat zijn netwerkkosten?
Netwerkkosten, ook wel netbeheerkosten genoemd, zijn de kosten namens de netbeheerder door de energieleverancier in rekening worden gebracht voor het transport van energie naar uw huis toe. Lees verder
Wat is het capaciteitstarief?
Het capaciteitstarief is een tarief dat wordt berekend voor het transport van gas en elektriciteit, afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting. Het capaciteitstarief geldt voor kleinverbruik elektriciteitsaansluitingen t/m 3 x 80 ampère. Het capaciteitstarief geldt voor gas voor kleinverbruik gasaansluitingen t/m een verbruik van 170.000 m³ per jaar. Lees verder
Wat is gecontracteerd vermogen?
De netbeheerder stelt aan de hand van de piekbelasting het gecontracteerde vermogen vast. Hierdoor weet de netbeheerder hoeveel hij moet leveren. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld en wordt berekend over deze piek. Gecontracteerd vermogen is alleen van toepassing op grootzakelijke elektriciteitsaansluitingen en grootzakelijke gasaansluitingen met een verbruik groter dan 170.000m3 en een meter groter dan G40. Iedere keer als een afnemer zijn piek overschrijdt dan wordt dit automatisch aangepast. Als een afnemer minder gaat verbruiken dan wordt dit niet automatisch aangepast.
Wat is energiebelasting?
Energiebelasting is een belasting op energie die de overheid oplegt. De eindgebruiker betaalt energiebelasting aan de energieleverancier die het vervolgens weer afdraagt aan de Belastingdienst. De overheid bepaalt de hoogte van de energiebelasting. Lees verder
Wat is opslag duurzame energie?
Opslag Duurzame Energie(ODE) is een heffing op gas en elektriciteit. De overheid maakt door middel van de ODE inzichtelijk welk bedrag er wordt gebruikt voor de ontwikkeling van duurzame energie. De ODE opbrengst wordt gebruikt om investeringen op het gebied van duurzame energie te financieren. U betaalt ODE via uw jaarrekening op basis van uw verbruik, voor zowel groene stroom als grijze stroom.
Wat zijn meterkosten?
Meterkosten zijn de kosten voor het beheer en onderhoud van de meter. Door de liberalisering van de energiemarkt heeft de overheid als eis gesteld dat in de facturering de meterkosten apart moeten worden getoond.
Wat zijn variabele kwartaaltarieven?
Variabele kwartaaltarieven zijn tarieven die ieder kwartaal worden aangepast. Dit is onder andere door het gevolg van seizoensinvloeden. Zo is de gasprijs in de winterperiode meestal hoger dan in de zomerperiode.

Alles over energierekening

Met welke kostenposten is een energierekening opgebouwd?
Een energierekening is uit verschillende kostenposten opgebouwd, namelijk leveringskosten, netwerkkosten en belastingen. Leveringskosten verschillen per leverancier, netwerkkosten worden elk jaar door de netbeheerders bepaald en blijven hetzelfde bij de overstap naar een andere energieleverancier. Op netwerkkosten kan niet worden bespaard. Belastingen zijn bij elke energieleverancier gelijk, deze worden namelijk door de overheid bepaald. Lees verder
Waarom ontvang ik twee energierekeningen?
Wanneer u overstapt naar een nieuw energiebedrijf kan het voorkomen dat u twee energierekeningen krijgt. Dit kan twee oorzaken hebben, maar in beide gevallen hoeft er geen actie ondernomen te worden. Lees verder
Wat is een eindafrekening?
Een eindafrekening, ook wel eindnota genoemd, is een nota waarop de laatste berekening van uw contract wordt gemaakt. U ontvangt de eindafrekening omdat uw huidige contract is gestopt. Vanwege een verhuizing bijvoorbeeld, of de overstap naar een andere energieleverancier. Er wordt precies in vermeld hoeveel energie er is verbruikt en of daar nog voor bijbetaald moet worden.
Wat is een jaarafrekening?
U krijgt één keer per jaar een afrekening voor het energieverbruik van dat jaar, dit heet een jaarafrekening of jaarnota. Op de jaarafrekening staat hoeveel u dat jaar heeft verbruikt, en hoeveel de verbruikte energie u heeft gekost. Lees verder
Wat is een termijn- of voorschotbedrag?
In de meeste gevallen is energieverbruik niet het hele jaar hetzelfde. In de zomer wordt er minder energie verbruikt dan in de winter. Om op een vast maandelijks bedrag te komen, wordt er een schatting gemaakt van wat er in een jaar aan gas en elektriciteit verbruikt zal gaan worden. Aan de hand van deze schatting wordt het maandelijkse termijn- of voorschotbedrag berekend. Lees verder
Hoe wijzig ik de hoogte van mijn termijn- of voorschotbedrag?
Om uw termijn- of voorschotbedrag te wijzigen kunt u een verzoek indienen bij uw energieleverancier. Handige situaties om uw termijnbedrag te wijzigen zijn bijvoorbeeld wanneer u verandering in uw gezinssituatie verwacht of u zonnepanelen gaat plaatsen. Door tijdig uw termijnbedrag aan te passen kunt u voorkomen dat u bij uw jaarafrekening onnodig veel bij moet betalen. Lees verder
Wat moet ik doen als mijn meterstanden niet kloppen?
Kloppen de meterstanden op uw eindafrekening niet? Dan is het verstandig om hier zo snel mogelijk contact over op te nemen met uw energieleverancier. Wanneer u bent overgestapt kan dit zowel de oude als de nieuwe energieleverancier zijn. Tot vijf werkdagen voor het einde van de derde maand na de overstapdatum kan de energieleverancier nog andere meterstanden indienen.
Hoe kom ik aan de verbruiksgegevens van mijn woning?
De verbruiksgegevens van uw woning kunt u te allen tijde opvragen bij uw energieleverancier. Uw verbruiksgegevens zijn daarnaast terug te vinden op de jaarafrekening, ook van voorgaande jaren.
Betaal ik btw over energiebelasting?
U betaalt over de volledige energierekening 21% btw, ook over de energiebelasting. In de wet staat namelijk dat een verkoper btw moet heffen over het totaalbedrag dat hij vraagt aan de koper.
Wat zijn correctiefactoren gas?
De meterstand op uw gasmeter wordt achteraf gecorrigeerd voor calorische waarde en (eventueel) voor temperatuur en hoogteligging. Wanneer er sprake is van deze correcties worden deze verrekend door een aanpassing van de gemeten hoeveelheid. Lees verder
Wat betekent calorische correctie?
Calorische correctie is een correctie van het verbruik op basis van de calorische waarde. De calorische waarde geeft de verbrandingswaarde van een brandstof aan. Hoe hoger de waarde is, hoe minder energie er nodig is om dezelfde hoeveelheid warmte te krijgen. Lees verder

Alles over energiecontract

Hoe weet de nieuwe leverancier wanneer mijn energiecontract afloopt?
Wanneer u overstapt naar een andere energieleverancier, controleert uw nieuwe energieleverancier bij het Contract Einde Register(CER) per wanneer uw huidige contract afloopt.
Wat is het Contract Einde Register?
Het Contract Einde Register(CER) de centrale databank van Nederlandse energiecontracten. Van alle lopende contracten wordt in deze databank onder andere de leverancier, een einddatum, opzegtermijn en verlengperiode bijgehouden. Vrijwel alle energieleveranciers met een leveringsvergunning zijn bij het Contract Einde Register aangesloten. Lees verder
Mag een energiecontract stilzwijgend worden verlengd?
Het stilzwijgend verlengen van een energiecontract is toegestaan, het energiecontract moet daarbij wel worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Een contract voor onbepaalde tijd is een contract zonder einddatum en heeft een opzegtermijn van maximaal 30 dagen. Lees verder
Wat gebeurt er aan het eind van mijn energiecontract?
Wanneer u een energiecontract voor bepaalde tijd heeft en deze afloopt, dan verandert het contract automatisch in een contract voor onbepaalde tijd. Een contract voor onbepaalde tijd is een contract zonder eind datum en heeft een opzegtermijn van maximaal 30 dagen. Lees verder

Alles over opzeggen energiecontract

Moet ik mijn energiecontract opzeggen als ik ga verhuizen?
Energiecontracten zijn altijd persoonsgebonden. Dit houdt in dat het contract niet op het adres staat, maar op naam. Wanneer u gaat verhuizen kunt u uw contract meeverhuizen, u hoeft uw contract dus niet op te zeggen. Als u het contract wilt meeverhuizen dient u dit uiterlijk twee weken voor de verhuizing door te geven aan uw energieleverancier. Lees verder
Moet ik mijn energiecontract opzeggen als ik ga samenwonen?
Energiecontracten zijn altijd persoonsgebonden. Dit houdt in dat het contract niet op het adres staat, maar op naam. Wanneer u beiden een energiecontract hebt en gaat samenwonen, moet één van beiden zijn/haar contract opzeggen. Lees verder
Moet ik mijn energiecontract opzeggen als ik ga scheiden?
Energiecontracten zijn altijd persoonsgebonden. Dit houdt in dat het contract niet op het adres staat, maar op naam. Wanneer u gaat scheiden hoeft u het contract dus niet op te zeggen, degene op wiens naam het contract staat kan het contract behouden.
Kan ik mijn energiecontract opzeggen als ik ga emigreren?
Energiecontracten zijn altijd persoonsgebonden. Dit houdt in dat het contract niet op het adres staat, maar op naam. Wanneer u gaat emigreren moet u uw contract opzeggen. Als u uw contract opzegt voor de einddatum van het contract, is de kans groot dat uw energieleverancier een opzegvergoeding in rekening brengt. Hoe hoog deze opzegvergoeding is, hangt af van uw energiecontract en het moment waarop u opzegt.
Het opzeggen van een energiecontract bij overlijden
Energiecontracten zijn altijd persoonsgebonden. Dit houdt in dat het contract niet op het adres staat, maar op naam. Is degene op wiens naam het energiecontract staat overleden, dan zijn er een aantal situaties mogelijk. Lees verder

Alles over overstappen van energieleverancier

Kan ik bij het overstappen zonder energie komen te zitten?
Het is niet mogelijk om zonder energie te komen te zitten als u overstapt naar een andere energieleverancier. Zodra u overstapt en u de aanmelding bij de nieuwe leverancier heeft bevestigd, dan regelt de nieuwe energieleverancier de rest. Zorg wel dat u op tijd uw meterstanden doorgeeft als hier om gevraagd wordt.
Is overstappen via KostenCheck gratis?
Via onze site kunt u gratis, snel en gemakkelijk overstappen naar een nieuwe energieleverancier. Nadat u via onze vergelijker de keuze voor uw nieuwe energieleverancier heeft gemaakt, verzorgen wij een goede overstap. In 5 minuten heeft u de overstap gratis en gemakkelijk geregeld. U heeft de scherpste tarieven én in de meeste gevallen nog een forse welkomstpremie ook!
Hoe kan ik van leverancier overstappen?
Voor bedrijven organiseert KostenCheck energie-inkoop-collectieven. Voor particulieren en bedrijven met een lagere energienota heeft KostenCheck een onafhankelijke vergelijkingsmodule ontwikkeld. Lees verder
Hoelang is mijn opzegtermijn?
Als u wilt overstappen naar een andere energieleverancier, dan heeft u een opzegtermijn van maximaal 30 dagen.  Lees verder
Wanneer kan ik het beste overstappen?
Heeft u een contract voor bepaalde tijd, dan kunt u het beste overstappen na de einddatum van het contract rekening houdend met een opzegtermijn van 30 dagen. Wanneer u namelijk een contract voor bepaalde tijd vroegtijdig opzegt, is de kans groot dat uw energieleverancier een opzegvergoeding in rekening brengt. Daarnaast loopt u ook het risico om de eventuele welkomstpremie van de oude leverancier mis te lopen. Lees verder
Kan ik overstappen met een lopend contract?
Overstappen met een lopend contract is mogelijk. Wel loopt u het risico dat u een opzegvergoeding moet betalen aan uw oude energieleverancier en als er een welkomstpremie bij uw huidige contact hoort, kan deze misgelopen worden. Lees verder
Krijg ik extra kosten als ik overstap?
Wanneer u een contract voor een bepaalde tijd heeft, kunt u tussendoor opzeggen. In de meeste gevallen moet u wel extra kosten in de vorm van een opzegvergoeding betalen. Heeft u een contract voor onbepaalde tijd? Dan hoeft u alleen rekening te houden met de opzegtermijn en hoeft u geen opzegvergoeding te betalen.
Hoe vaak kan ik overstappen naar een nieuwe leverancier?
U kunt zo vaak overstappen als u wilt. U moet hierbij wel rekening houden met uw opzegtermijn en de einddatum van uw contract.
Hoe lang duurt de overstap naar een nieuwe leverancier?
Het hangt van uw huidige contract af hoe lang de overstap duurt. Algemeen gezien geldt er een periode van maximaal 6 weken. Namelijk de opzegtermijn van de oude leverancier van maximaal 30 dagen en 14 dagen bedenktijd voor het nieuwe contract. Wanneer u een contract voor bepaalde tijd heeft kunt u pas boetevrij overstappen na de einddatum van uw contract.
Wanneer gaat de bedenktijd van een nieuw energiecontract in?
Als u een nieuw contract sluit heeft 14 dagen bedenktijd. De bedenktijd gaat in op het moment dat u het contract ontvangt.
Moet ik de overstap bij mijn oude energieleverancier melden?
U hoeft de overstap niet bij uw oude leverancier te melden. Uw nieuwe leverancier geeft de overstap door aan de oude leverancier. Uw oude energieleverancier moet u de eindafrekening binnen twee maanden na de overstap sturen. Aan te raden is, om de meterstanden die u tijdens de overstap aan uw nieuwe leverancier moet doorgeven, goed te controleren op de afrekening.
Ben ik met vaste, of variabele tarieven het voordeligst uit?
Bij het sluiten van een contract kunt u kiezen voor vaste of variabele leveringstarieven. Of een contract met vaste, of met variabele tarieven het voordeligst is, hangt af van meerdere factoren. Vaste energietarieven zijn de gehele looptijd van het contract hetzelfde en zijn meestal het voordeligst. Variabele tarieven zijn gebaseerd op een aantal marktfactoren zoals bijvoorbeeld olie en worden ieder half jaar aangepast. Lees verder
Ben ik door ieder jaar over te stappen het voordeligst uit?
Door ieder jaar over te stappen bent u het voordeligst uit, ongeacht hoe hoog uw verbruik is. Bij een overstap wordt er in de meeste gevallen een welkomstpremie uitgekeerd en gelden er scherpere tarieven. Zodra uw contract afloopt en u niet overstapt of een nieuw contract aangaat, wordt uw contract stilzwijgend verlengd, u bent dan altijd duurder uit. Bij de nieuwe overstap krijgt u wederom scherpe tarieven aangeboden en in de meeste gevallen ook weer een welkomstpremie. Lees verder
Wanneer ontvang ik mijn welkomstpremie?
Wanneer u de welkomstpremie ontvangt is afhankelijk van uw energieleverancier. De ene leverancier verrekent de welkomstpremie met de jaarafrekening, de andere leverancier stort de welkomstpremie na de tweede voorschotbetaling. Wanneer u uw contract vroegtijdig stopt vervalt uw welkomstpremie.
Moet ik meterstanden doorgeven als ik overstap?
Wanneer u overstapt naar een andere energieleverancier, vraagt uw nieuwe energieleverancier om uw meterstanden. Deze kunt u tot maximaal 15 dagen na de overstap doorgeven. Uw nieuwe energieleverancier geeft de meterstanden vervolgens door aan de oude leverancier zodat de eindafrekening opgemaakt kan worden. De eindafrekening krijgt u binnen 6 weken na de overstap Lees verder
Moeten elektriciteit en gas bij dezelfde leverancier afgenomen worden?
U mag zelf beslissen of u zowel elektriciteit als gas bij dezelfde leverancier afneemt. Energieleveranciers die gas en elektriciteit leveren doen aanbiedingen om te zorgen dat ze beide aan u mogen leveren. Maar er zijn ook energieleveranciers die gespecialiseerd zijn in alleen elektriciteit of alleen gas.
Waar moet ik op letten bij het verhuizen?
Als u gaat verhuizen is het belangrijk dat u dit tijdig doorgeeft aan uw energieleverancier, doe dit uiterlijk twee weken voor de verhuizing. Lees verder
Kom ik zonder energie te zitten als mijn energieleverancier failliet gaat?
De overheid heeft een regeling getroffen om te zorgen dat wanneer een energieleverancier failliet gaat, de consument gewoon energie blijft ontvangen. Wanneer dit gebeurt krijgt u direct een tijdelijke energieleverancier toegewezen die u onder eigen zijn voorwaarden energie zal leveren. U krijgt hier binnen drie werkdagen bericht over en hoeft zelf niets te doen. Lees verder
Wat is de overstapherinnering?
Wanneer uw huidige contract afloopt adviseert KostenCheck om altijd een nieuw contract af te sluiten. Doet u dit niet, dan verlengt de leverancier uw contract stilzwijgend. In de meeste gevallen bent u dan duurder uit. Om u hierbij te helpen heeft KostenCheck de overstapherinnering ontwikkeld. Lees verder

Alles over groene stroom

Wat is groene stroom?
Groene stroom is een benaming voor de elektriciteit die op een milieuvriendelijke manier wordt opgewekt. Groene stroom werkt hetzelfde als gewone “grijze stroom”. Lees verder
Wat is grijze stroom?
Grijze stroom is een benaming voor de elektriciteit die wordt opgewekt door fossiele brandstoffen zoals kolenverbranding.
Is groene stroom duurder dan grijze stroom?
Groene stroom is voor de eindgebruiker bijna altijd even duur als grijze stroom. Lees verder
Hoe weet ik of stroom echt groen is?
Energieproducenten zetten de groene en de grijze stroom samen op het elektriciteitsnet. Op het elektriciteitsnet wordt alle stroom samen getransporteerd, alle elektriciteit is hier dan ook hetzelfde, er is geen verschil meer tussen groene en grijze stroom. Lees verder
Wordt er gecontroleerd of groene stroom echt groene stroom is?
De overheid checkt de echtheid van groene stroom door ieder jaar een controle op de stroometiketten uit te voeren.
Welke energieleveranciers leveren groene stroom?
Er zijn veel energieleveranciers die groene stroom leveren in Nederland. Door de energievergelijker de specificeren op duurzaamheid verschijnen alle energieleveranciers die groene stroom leveren.
Wat is een stroometiket?
Op het stroometiket tonen energieleveranciers per energiebron aan welk percentage er gebruikt is voor de stroomlevering. Daarnaast wordt er per energiebron vermeld wat de milieugevolgen zijn voor de productie van elektriciteit. De energieleverancier moet ieder jaar het stroometiket na 1 mei verstrekken. Lees verder
Wat is het energieakkoord?
In 2013 is onder leiding van Henk Kamp het energieakkoord afgesloten waarbij de energietransitie echt is ingezet. 47 partijen – van Greenpeace tot Shell – hebben afgesproken zich in te zetten om belangrijke stappen op het gebied van de energietransitie te nemen. Het Energieakkoord loopt tot 2023.  Lees verder

Alles over stadsverwarming en blokverwarming

Wat is het verschil tussen stadsverwarming en blokverwarming?
Bij stadsverwarming wordt de restwarmte van grote fabrieken of energiecentrales gebruikt om de woningen in de omliggende wijken te verwarmen. In wijken die zijn aangesloten op stadsverwarming ligt meestal geen gasnetwerk. Lees verder
Kan ik overstappen met stads- en blokverwarming?
Met stads- en blokverwarming kunt u wat stroom betreft zelf uw energieleverancier kiezen. Lees verder
Heeft het zin om voor alleen stroom over te stappen?
Het heeft zeker zin om over te stappen voor alleen stroom. Door uw verbruik in te vullen in de energievergelijker krijgt u de voordeligste energieleverancier te zien en in de meeste gevallen krijgt u nog een welkomstkorting ook.
Wat is warmte?
Warmte is restwarmte zoals warm water dat onder andere wordt gebruikt om huizen mee te verwarmen. Hiervoor moet u aangesloten zijn op een warmtenet.
Wat is het doel van de Warmtewet?
De Warmtewet beschermt consumenten en bedrijven die gebonden zijn aan een lokaal warmtenet. Lees verder

Alles over de Energievergelijker

Hoe stap ik over met de Energievergelijker?
Snel en eenvoudig weet u wie de voordeligste leverancier is, waarbij u direct een contract kunt afsluiten. In veel gevallen ontvangt u tevens een forse welkomstkorting. Lees verder
Is het overstappen via de energievergelijker gratis?
De energievergelijker is gratis te gebruiken. In één oogopslag ziet u welke leverancier het goedkoopst is. Vervolgens kunt u in drie simpele stappen een contract bij deze leverancier sluiten. U maakt een forse besparing op het tarief en ontvangt daarnaast een flinke welkomstkorting. Lees verder
Waarom moet ik mijn postcode en huisnummer invullen?
U moet uw postcode en huisnummer invullen om na te gaan in welke regio u woont. Er worden door de netbeheerders en energieleveranciers verschillende tarieven per regio gehanteerd. Om voor uw situatie het juiste vergelijk te maken met correcte bedragen zijn deze gegevens nodig.
Waarom moet ik invullen wie mijn huidige leverancier is?
De energievergelijker toont veel acties die energieleveranciers aanbieden voor nieuwe klanten. Door uw huidige energieleverancier op te geven, krijgt u de acties voor nieuwe klanten van uw huidige leverancier niet te zien. U krijgt wel aanbiedingen van uw huidige leverancier te zien die ook voor bestaande klanten gelden.
Moet ik enkele of dubbele meter invullen?
Bij het invullen van uw soort meter kunt u ‘enkele meter’ selecteren als u een elektriciteitsmeter met één telwerk heeft. U betaalt één tarief voor elektriciteit als u een enkele meter heeft. Als u een elektriciteitsmeter met twee telwerken heeft, selecteer dan ‘dubbele meter’. Met een dubbele meter betaalt u voor elektriciteit het daltarief en het piektarief. Lees verder
Wat moet ik invullen bij verbruik?
Het is belangrijk om de indicatie van uw energiekosten op jaarbasis zo nauwkeurig mogelijk te maken. Om voor een nauwkeurige indicatie te zorgen kunt u uw verbruik op jaarbasis van zowel stroom als gas invullen. U kunt uw verbruik terugvinden op uw vorige energierekening of door dit op te vragen bij uw energieleverancier. Lees verder
Waar kan ik de energievergelijker op specificeren?
Heeft u alles ingevuld dan kunt u de energievergelijker verder specificeren naar uw eigen wensen. Zo is er bijvoorbeeld een categorie “duurzaamheid” waarin u kunt aangeven hoe duurzaam uw energie moet zijn. Lees verder