Wat is het doel van de Warmtewet?

De Warmtewet beschermt consumenten en bedrijven die gebonden zijn aan een lokaal warmtenet. Dat is om twee redenen nodig:

  1. Warmte is een basisbehoefte. De overheid zorgt ervoor dat iedereen basisvoorzieningen zoals water, stroom en gas heeft. Ook warmte valt hieronder.
  2. Consumenten en bedrijven zijn volledig afhankelijk van hun leverancier. Afnemers van warmte kunnen niet overstappen naar een andere warmteleverancier. En zij kunnen ook niet overstappen op gas.

Wat staat er in de Warmtewet?

  • Er is een maximumprijs voor de levering van warmte. De warmteleverancier mag niet meer dan deze maximumprijs bij u in rekening brengen.
  • Dat in uw contract moet staan in welke gevallen u mag worden afgesloten van warmte.
  • Dat u recht hebt op compensatie bij een ernstige storing.
  • Hoe de leverancier uw warmteverbruik moet meten.
  • Dat u een klacht voor kunt leggen aan een geschillencommissie

Wat staat er niet in de warmtewet?
In de Warmtewet staat niet welke temperatuur het water moet hebben.

De Warmtewet gaat niet over de levering van koude. Krijgt u warmte en koude geleverd? Dan gelden de regels uit de Warmtewet alleen voor de levering van warmte. Er zijn geen wettelijke regels voor koude. Kijk in uw contract welke regels voor u gelden.

Wat betekent de Warmtewet voor u?
Door de Warmtewet wordt u als consument beter beschermd tegen:

  • Te hoge tarieven
  • Onacceptabele storingen
  • Onduidelijke regels van uw warmteleverancier

(Bron: Consuwijzer)