Ben ik met vaste, of variabele tarieven het voordeligst uit?

Bij het sluiten van een contract kunt u kiezen voor vaste of variabele leveringstarieven.
Of een contract met vaste, of met variabele tarieven het voordeligst is, hangt af van meerdere factoren. Vaste energietarieven zijn de gehele looptijd van het contract hetzelfde en zijn meestal het voordeligst. Variabele tarieven zijn gebaseerd op een aantal marktfactoren zoals bijvoorbeeld olie en worden ieder half jaar aangepast.

Ga bij het sluiten van een nieuw contract na of de een vaste prijs wenselijk is. Kijk naar de toekomst. Als de energieprijzen naar verwachting gaan stijgen, zet dan uw tarieven vast. Maar als de prijs wordt vastzet en de prijzen dalen, betaalt u meer dan wanneer er voor variabele energietarieven was gekozen. Vaste tarieven kunnen gunstig zijn, maar het hoeft niet.