Wat is enkel- of dubbeltarief?

Bij het elektratarief wordt er onderscheid gemaakt tussen het enkel- en dubbeltarief. Enkeltarief betekent dat tegen dit tarief al uw energieverbruik wordt afgerekend. Bij dubbeltarief worden er twee tarieven gehanteerd, namelijk voor het verbruik van stroom tijdens daluren en tijdens normaaluren.

De keuze van enkel of dubbeltarief hangt af van de elektrameter of van het verbruik van de klant. Een elektrameter kan een enkel of een dubbel telwerk hebben. Dubbeltarief is alleen mogelijk bij een meter met twee telwerken. Enkeltarief is meestal mogelijk bij een meter met zowel één telwerk als met twee telwerken.