Wat betekent calorische correctie?

Calorische correctie is een correctie van het verbruik op basis van de calorische waarde. De calorische waarde geeft de verbrandingswaarde van een brandstof aan. Hoe hoger de waarde is, hoe minder energie er nodig is om dezelfde hoeveelheid warmte te krijgen.

Er zijn soms kleine afwijkingen in de calorische waarde in het gas dat in Nederland geleverd wordt. In deze situaties krijgt u soms meer of minder energie dan de gasmeter aangeeft en is er een correctie nodig, deze correctie wordt vastgesteld door de Gas unie. De calorische correctie wordt ook wel gaskwaliteit-correctiefactor of correctiefactor genoemd.