Wat is groene stroom?

Groene stroom is een benaming voor de elektriciteit die op een milieuvriendelijke manier wordt opgewekt. Groene stroom werkt hetzelfde als gewone “grijze stroom”. De milieuvriendelijke groene stroom wordt op een aantal manieren opgewekt:

  • Door windmolens
  • Door zonnepanelen
  • Door waterkracht
  • Door biomassa te verbranden