Wat is het energieakkoord?

In 2013 is onder leiding van Henk Kamp het energieakkoord afgesloten waarbij de energietransitie echt is ingezet. 47 partijen – van Greenpeace tot Shell – hebben afgesproken zich in te zetten om belangrijke stappen op het gebied van de energietransitie te nemen. Het Energieakkoord loopt tot 2023. Dit zijn de belangrijkste doelen:

  • In 2020 14% hernieuwbare energie;
  • In 2023 16 % hernieuwbare energie;
  • In 2020 25% CO2-reductie ten opzichte van 1990;
  • In 2020 100 pètajoule (PJ) energiebesparing;
  • Een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar;
  • Een werkgelegenheidsgroei van ten minste 15.000 extra banen per jaar in de periode 2014-2020

(Bron: VVD)