Wat zijn correctiefactoren gas?

De meterstand op uw gasmeter wordt achteraf gecorrigeerd voor calorische waarde en (eventueel) voor temperatuur en hoogteligging. Wanneer er sprake is van deze correcties worden deze verrekend door een aanpassing van de gemeten hoeveelheid. De volgende correctiefactoren gas zijn te onderscheiden:

Calorische waarde
De calorische waarde is de hoeveelheid energie die uit een kubieke meter (m3) gas kan worden gehaald. De gasmeter meet hoeveel kubieke meter gas u verbruikt. Maar u betaalt voor de hoeveelheid energie die u eruit haalt. De ene keer haalt u een bepaalde hoeveelheid energie uit een kubieke meter gas. Een maand later kan dat minder energie zijn. Dat komt doordat gas een natuurproduct is. De calorische waarde van gas kan dus schommelen.

U betaalt dus niet de kubieke meters gas die u gebruikt, maar de energie die u eruit kunt halen. Daarom houdt de netbeheerder bij wat de gemiddelde calorische waarde is van het gas dat hij u geeft. Met deze gemiddelde calorische waarde kan hij uitrekenen hoeveel energie u hebt gekregen als u een bepaald aantal kubieke meters gas hebt gebruikt.

Temperatuurcorrectie
In een kubieke meter gas zit niet steeds dezelfde hoeveelheid energie. Dit komt omdat temperatuur van invloed is op de uiteenzetting van gas. Warmer gas bevat namelijk minder energie, en kouder gas bevat meer energie. Gas wordt warmer tijdens het transport naar uw huis. Daardoor wordt het volume van gas groter. Alle gasmeters die tot 2015 zijn geplaatst kunnen dit niet vaststellen. De nieuwste slimme meter kan dit wel vaststellen. Deze wordt vanaf 2015 geplaatst.

U betaalt voor de hoeveelheid energie en niet voor de hoeveelheid gas. Om de hoeveelheid energie vast te stellen, past het energiebedrijf een correctie toe.

Heeft u een slimme meter die in 2015 of later is geplaatst? Dan houdt de meter bij hoeveel energie u uit het gas gekregen hebt. Het energiebedrijf past de correctie dan niet toe.

Hoogteligging
Het volume van het geleverde gas is afhankelijk van de hoogteligging van uw gasmeter. Afhankelijk van de hoogte boven NAP(Normaal Amsterdams Peil) past het energiebedrijf een correctie toe.

(Bron: ConsuWijzer)