Met welke kostenposten is een energierekening opgebouwd?

Een energierekening is uit verschillende kostenposten opgebouwd, namelijk leveringskosten, netwerkkosten en belastingen. Leveringskosten verschillen per leverancier, netwerkkosten worden elk jaar door de netbeheerders bepaald en blijven hetzelfde bij de overstap naar een andere energieleverancier. Op netwerkkosten kan niet worden bespaard. Belastingen zijn bij elke energieleverancier gelijk, deze worden namelijk door de overheid bepaald.

Leveringskosten
De leveringskosten zijn de kosten die de energieleverancier vraagt voor de levering van de energie. De leveringskosten worden opgedeeld in:

  • Variabele leveringskosten: het bedrag dat u betaalt voor uw elektriciteitsverbruik en gasverbruik.
  • Vaste leveringskosten: een vast bedrag dat u per maand betaalt voor overige kosten van de energieleverancier, bijvoorbeeld administratiekosten. Dit bedrag mag de energieleverancier zelf bepalen en ligt tussen de € 0 en de € 100 per jaar.

Netwerkkosten
Netwerkkosten, ook wel netbeheerkosten genoemd, zijn de kosten die namens de netbeheerder door de energieleverancier in rekening worden gebracht voor het transport van energie naar uw huis toe. De netwerkkosten bestaan uit:

  1. Vastrecht en capaciteitstarief
  2. Periodieke aansluitvergoeding
  3. Meettarief

1. Vastrecht en capaciteitstarief
Het capaciteitstarief is een tarief dat wordt berekend voor het transport van gas en elektriciteit, afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting. Het is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. Het capaciteitstarief geldt voor kleinverbruik elektriciteit aansluitingen t/m 3 x 80 ampère. Het capaciteitstarief geldt voor gas geldt voor kleinverbruik gasaansluitingen t/m een verbruik van 170.000 m³ per jaar.

Vastrecht, ook wel vaste leveringskosten genoemd, is een administratief onderdeel van de leveringskosten. Het is een vast bedrag per maand, ongeacht de hoogte van het verbruik. Iedere leverancier mag zijn eigen tarief hanteren voor het vastrecht. De hoogte bij particulier en kleinzakelijk bedraagt tussen de € 0 en de € 100 per jaar per product. Bij grootzakelijk kan dit variëren van € 0 tot wel € 3.000 per jaar of meer.

2. Periodieke aansluitvergoeding
De periodieke aansluitvergoeding zijn kosten die de netbeheerder maakt en rekent kosten voor het in stand houden van de aansluiting. Het is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. Periodieke aansluitvergoeding wordt ook wel ‘Vastrecht aansluiting’, of ‘aansluittarief’ genoemd.

3. Meettarief
Het meettarief betaalt u voor het gebruik en het beheer van de energiemeters. En voor het verschaffen van toegang tot meetgegevens, hierdoor kan de netbeheerder de meterstanden doorgeven aan de energieleverancier. Met de meetgegevens maakt de energieleverancier de energierekening op.

Overheidsheffingen
Energieverbruik belast het milieu. Daarom rekent de overheid energiebelasting, btw en Opslag duurzame energie(ODE). U betaalt ODE via uw jaarrekening op basis van uw verbruik, voor zowel groene stroom als grijze stroom. Het is een heffing op gas en elektriciteit waarmee de overheid inzichtelijk maakt welk bedrag er wordt gebruikt voor de ontwikkeling van duurzame energie. Energiebelasting is een belasting op energie die de overheid oplegt. De eindgebruiker betaalt energiebelasting aan de energieleverancier die het vervolgens weer afdraagt aan de Belastingdienst. De overheid bepaald de hoogte van de energiebelasting.